Učinak intraartikularnog ubrizgavanja autolognog mikrofragmentiranog masnog tkiva

Primjena matičnih stanica mezenhimalnih matičnih stanica (Ad-MSC) u liječenju osteoartikularnih i hrskavičnih lezija

Lipogems

U Specijalnoj bolnici Sv. Katarina primjenjuje se terapijski postupak aplikacije autolognih mezenhimalnih matičnih stanica dobivenih iz masnog tkiva (Ad-MSC) primjenom Lipogems® sustava u svrhu liječenja degenerativnih promjena hrskavičnog tkiva. Tehnologija Lipogems® predstavlja potpuno zatvoreni sustav kojim se u aseptičnim uvijetima istovremeno osigurava uzimanje, ispiranje, obrada i ponovno ubrizgavanje masnog tkiva pacijenta, a time isključuje klasičan uzgoj stanica.

Pacijentima uključenim u postupak precizno se postavlja dijagnoza na osnovu kliničkog pregleda, ispunjenog specifičnog upitnika o boli i fizičkoj funkcionalnosti te primjenom MR oslikavanja osnaženim kontrasnim sredstvom– dGEMRIC (delayed gadolinium-enhanced MR imaging of cartilage) čime se utvrđuje prisutnost glikozaminoglikana i kolagena tipa II hrskavice te početno stanje zgloba i debljina hrskavice.

Zahvat započinje infiltracijom u kojem se adrenalin zajedno s lidokainom injicira u potkožno masno tkivo trbušne stijenke, nakon čega slijedi aspiracija masnog tkiva. U zatvorenom sustavu dobiveni lipoaspirat se procesuira koristeći blagu mehaničku silu te se provodi kroz niz filtera. Konačni Lipogems® proizvod sadrži derivate masnog tkiva, stromalnu vaskularnu frakciju i mezenhimalne matične stanice masnog tkiva (Ad-MSCs) koji se intra-artikularno apliciraju u koljeno/kuk pacijenta s degenerativnim promijenama hrskavice.

Rezultati recentnih znanstvenih istraživanja (Bosetti i sur., 2015) ukazuju na izuzetnu regenerativnu sposobnost Lipogems® bioaspirata, koji ima jedan od tri moguća učinka: 

1.) sam postaje vezivno tkivo koje osigurava mehaničku potporu u području oštećene hrskavice, 
2.) stimulira proliferaciju hondrocita kao i proizvodnju izvanstaničnog matriksa, 
3.) na mjesto ozlijede doprema veliki broj Ad-MSCs koje putem niza signalnih molekula omogućuju direktni regenerativni učinak na tkivo. Značajno je i protu-upalno te baktericidno djelovanje Lipogems®-a koje je očito vezano uz proizvodnju «prirodnog antibiotika», točnije LL-37 proteina.

lipogems

Vodeći se najsuvremenijim metodama dijagnostike i liječenja, u Specijalnoj bolnici Sv. Katarina provedena je klinička studija koja je uključivala terapeutski postupak primijenjen na 17 pacijenata s osteoartritisom koljena. 

Postupak je uključio lipoaspiraciju i fizikalnu manipulaciju masnog tkiva kojim se dobiva mikrofragmentirano masno tkivo koje sadrži stromalnu vaskularnu frakciju (SVF). Stromalna vaskularna frakcija obiluje brojnim stanicama, uključujući i MSC, pericite, endotelne progenitorske stanice, limfocite T, limfocite B, mastocite, makrofage i dr. Dobivena SVF sukladno načelima «point of care» odmah se aplicirala u zglobove s ciljem poticanja regenerativnih procesa u koštanom i hrskavičnom tkivu. Procjena stanja pacijenata radila se u različitim vremenskim intervalima: prije primjene terapije te tri, šest i dvanaest mjeseci nakon terapije. 

U procjenjivanju stanja koristila se vizualno-analogna skala (VAS) boli u mirovanju i kretanju, mjerenje CRP-a u krvi, MRI metoda oslikavanja hrskavice kontrastnim sredstvom (dGEMRIC) koja je indirektno prikazala količinu glikozaminoglikana (GAG) u hrskavici i profil glikozilacije IgG protutijela iz krvi i sinovijalne tekućine kao vrlo osjetljivi biomarker akutnih i kroničnih upala. 

Rezultati dobiveni dGEMRIC metodom ukazuju da je ova terapijska metoda dovela do statistički značajnog povećanja koncentracije GAG. Sukladno tome, rezultati naše studije sugeriraju da primjena autolognog mikrofragmentiranog masnog tkiva sa stromalnom vaskularnom frakcijom kod pacijenata s OA dovodi do povećanja GAG u hijalinoj hrskavici što posljedično prati smanjenje boli te poboljšanje pokretljivosti promatranih pacijenata. Osim toga, tijekom studije nisu pronađene statistički značajne promjene udjela pojedinih N-glikana u analizi glikoma IgG-a u krvi i sinovijalnoj tekućini uzetima u različitim vremenskim intervalima. Rezultati analiza glikoma IgG-a iz krvi govore u prilog da je do porasta razine GAG došlo zbog lokalne primijene terapije, bez sustavne promjene profila IgG glikoma. 

Također, analiza N-glikanskog profila IgG-a iz krvi i sinovijalne tekućine dokazala je kako se primjenom ove terapije ne razvijaju lokalni i sustavni upalni odgovor.

Lipogems
Polica privatnosti | Korištenje kolačića