Liječenje boli

Liječenje boli

Ambulanta za bol

Bol je simptom oštećenja različitih tkiva ili živčanih struktura koje prenose bol, pa razlikujemo nociceptivnu bol i neuropatsku bol. Prema dužini trajanja razlikujemo akutnu (kratkotrajnu) i kroničnu (dugotrajnu) bol. Bol je najčešće posljedica različitih degenerativnih bolesti lokomotornog sustava koja imaju faze remisije i faze pogoršanja boli.

Odsustvo boli jedno je od osnovih ljudskih prava. Bol se oduvijek liječi na različite načine, a suvremene doktrine promiču multidisciplinaran i individualan pristup.

Osnovni cilj jest bol značajno smanjiti jer kod bolnih sindroma kronična bol razvija se tijekom niza godina i ugrožava bolesnikovo fizičko ali i psihičko zdravlje.

Ponekad dijagnostički postupci ne mogu naći njezin osnovni uzrok pa ju liječimo simptomatski.

Ambulanta za liječenje boli bavi se akutnim i kroničnim bolnim problemima kroz sveobuhvatan i cjelovit pristup. Fokus je liječiti bolesnika rješavajući svaki njegov problem koji uzrokuje bol i nesposobnost kvalitetnog življenja.

Ovaj kompleksni pristup rješavanja bolnih stanja koji se naziva „PAIN MANAGEMENT“ provodi multidisciplinaran stručni tim (radiolog, fizijatar, kirurg, neurokirug, ortoped, anesteziolog) i to je ono u čemu je specijalna bolnica Sveta Katarina jedinstvena u Hrvatskoj.

Liječenje boli

U ambulanti za bol tretiramo sljedeće dijagnoze

a).Koštano-zglobni kronični i akutni bolovi(Coxarthrosis,Gonarthrosis,Artritis rheumatoides,Osteoarthritis)
b).Kronične i akutne križobolje(Sy cervicobrachialis,Sy thoracale,Sy lumbosacralis,Lumboishialgia)
c).FBSS(engl.Failed back surgery syndrom)-kod neuspješnog kiruškog liječenja kralješnica
d).Regionalni bolni sindrom
e).Neuropatske boli(Herpes zoster acuta,Neuralgia n.trigemini,Polyneuropathia diabetica),bolne periferne neuropatije
f).Mišični kronični i akutni bolovi(Fibromialgija)
g).Glavobolje kod djece i odraslih
h).Karcinomska bol
i).Fantomska bol

Liječenje boli
Polica privatnosti | Korištenje kolačića